บริษัท ลี่ เหว่ย สตีล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2011 บริษัทของเราตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเซียว เหยี๋ยน ฟัง (ชาวไต้หวัน) เป็นประธานบริษัท ซึ่งในการทำธุรกิจนั้น เรายึดถือเชื่อมั่นว่าการบริการแก่ลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ธุรกิจที่ไต้หวันของเรามีชื่อเสียงในด้านการนำเหล็กมาผลิตเป็นประตูเหล็กหนีไฟ เรามีการทำธุรกิจผลิตสินค้าให้ราชการหลายหน่วยงาน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม แลประชาชนทั่วไป ได้มีการพัฒนาวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เราใช้ในการผลิตประตูเหล็ก และความเชี่ยวชาญของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง